Kultur

Trafikale ændringer i forbindelse med, at Tour de Storebælt kører gennem Lejre Kommune

Som optakt til Tour de France passerer Tour de Storebælt gennem Lejre d. 11. juni. Det er et motionsløb med over 3500 deltagere. Det kommer til at medføre trafikale ændringer på dagen.

Rytterne cykler den samme rute gennem Lejre som Tour de France. Ruten vil i forbindelse med Tour de Storebælt være spærret kortere tidsrum.

Ruten vil være spærret etapevis på følgende måde:

1. Strækningen fra kommunegrænsen på Ledreborg Alle til krydset mellem Orehøjvej og Lindenborgvej er spærret i tidsrummet 11.30 til 12.30

2. Strækningen fra krydset mellem Orehøjvej og Lindenborgvej til rundkørslen, hvor Munkholmvej og Hornsherredvej mødes, er spærret i tidsrummet 11.45 til 12.45

3. Hele Munkholmvej frem til Munkholmbroen er spærret i tidsrummet 12.00 til 13.00

I disse tidsrum vil det ikke være muligt at køre på strækningerne, og det vil heller ikke være muligt at krydse dem.

Uden for de anførte tidspunkter vil der være normal færdsel på strækningerne.

Kommentarer