Livsstil og forbrug

Lejere i almene boliger landet over er hårdt ramt på økonomien

Blandt de henvendelser de boligsociale rådgivere hos Boligkontoret Danmark får, fylder de øgede forbrugsudgifter rigtig meget for beboerne. Antallet af ophævede lejemål er den seneste måned steget med 50 procent. Pressefoto: Boligkontoret Danmark

Efter en længere periode med inflation og stigende energi- og fødevarepriser ser man hos Boligkontoret Danmark en markant stigning i antallet af ophævede lejemål. Flere beboere har problemer med at betale huslejen.

Tallene taler deres eget tydelige sprog: I gennemsnit modtager cirka 60 beboere blandt de 30.000 lejeboliger hos Boligkontoret Danmark en ophævelse af lejemålet hver måned, fordi de er kommet bagud med huslejen. Men i juni måned i år var der mere end 90, der modtog en ophævelse. Altså en stigning på 50 procent.

Det vækker stor bekymring i Boligkontoret Danmarks afdeling for boligsociale indsatser. Her sidder et team af boligsociale rådgivere, der hver måned tager kontakt til disse beboere over hele landet med økonomisk rådgivning. De boligsociale rådgivere har en værktøjskasse, der bl.a. omfatter budgetlægning, rådgivning om muligheder for at søge økonomisk støtte eller at lave en afdragsordning, så restance kan blive betalt.

”Det, der er særligt lige nu, er, at vi kan se, at beboernes økonomi generelt er mere presset, end den plejer at være. Der er derfor færre af vores beboere, der har mulighed for at indgå en afdragsordning, da der er simpelthen ikke luft i budgettet til at kunne betale disse afdrag,” siger Katja Giebel, der er chef for de boligsociale indsatser.

Hun fortsætter: ”Jeg er bekymret for alle de familier, der er tæt på at miste deres bolig. Tidligere kunne vi som regel godt trimme budgettet sammen med beboeren og så finde penge til at lave en afdragsordning. Med de øgede udgifter til livets almindelige fornødenheder er det blevet sværere at finde dette overskud.”

En del beboere kontakter de boligsociale rådgivere hos Boligkontoret Danmark forebyggende, og her fylder de øgede forbrugsudgifter rigtig meget.

”De høje energipriser er hårde nok i sig selv, men når de så kombineres med prisstigningerne på fødevarer og andre dagligdags fornødenheder, så bliver det rigtig svært for de beboere, der i forvejen ikke har meget økonomisk råderum,” siger Katja Giebel og slutter: ”Vi glæder os over, at der nu er tegn på, at inflationen er ved at klinge lidt af, men der er stadig behov for politisk handling i form af f.eks. en øget varmecheck, hvis de hårdest ramte skal kunne beholde deres bolig – og hvis ikke endnu flere skal komme i seriøse betalingsvanskeligheder.”

Kommentarer